9anadolusosyal_001.png

9. ANADOLU ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
11 - 12 Haziran 2022
Diyarbakır

9. ANADOLU ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ
11 - 12 Haziran 2022
Diyarbakır

9ANADOLUuygulamalı_001.png
sergi afişi9_001.png

3. ULUSLARARASI ''GELENEKSELDEN ÇAĞDAŞA SANAT SERÜVENİ'' KARMA SERİ
11 - 12 Haziran 2022
Diyarbakır

Sayın Katılımcılarımız

Kongremiz YÜZYÜZE ve ONLINE olarak iki şekilde gerçekleştirilecektir.

Kongremiz akademik teşvik, doçentlik, yükselme ve atama kriterlerini karşılamaktadır.
​Türkiye'den katılım kotası % 45'tir.

Saygılarımızla

Anadolu Zirvesi Düzenleme Kurulu