10. ANADOLU ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
15 - 16 Ekim 2022
Diyarbakır

10. ANADOLU ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ
15 - 16 Ekim 2022
Diyarbakır

anadolu10_001.png

8. ULUSLARARASI ''Gelenekselden Çağdaşa Sanat Serüveni'' Karma Sergi
15 - 16 Ekim 2022
Diyarbakır

Gönderilen tam metinler DOI numarası tahsis edilerek yayınlanacaktır.

Sayın Katılımcılarımız

Kongremiz YÜZYÜZE ve ONLINE olarak iki şekilde gerçekleştirilecektir.

Kongremiz akademik teşvik, doçentlik, yükselme ve atama kriterlerini karşılamaktadır.
​Türkiye'den katılım kotası % 45'tir.

Saygılarımızla

Anadolu Zirvesi Düzenleme Kurulu