top of page

Sayın Katılımcılarımız

Hakem heyetimiz ve bilim kurulumuzun çalışmanın içeriği, sunum teknikleri, sunum şekli ölçütleriyle yaptığı değerlendirme sonucu 5. Anadolu Bilim Ödülü  aşağıdaki hocalarımıza verilmiştir.

Hakem heyetimiz, özellikle bu kongrede, seçimin çok zor olduğunu, ödüle değer çok sayıda çalışma olduğunu vurgulamıştır.

 

5. Anadolu Bilim Ödülleri

* ''Kimlik, Güç Ve Mekân İlişkisi Açısından Türkiye’nin Dış Yardımları: Eleştirel Jeopolitik Bir Okuma'' başlıklı çalışması ile Helin Sarı ERTEM

ve

* ''Sosyoekonomik Faktörlerin İntihar Davranışına Etkisi: Ibbs2 İçin Bir Analiz'' başlıklı çalışmaları ile Özlem DÜNDAR ve Zeynep SAĞIR

Sayın hocalarımız, plaketleri verilmek üzere ilk yüzyüze kongreye davet edileceklerdir. Sürecin 3 aydan fazla uzaması halinde plaketleri adreslerine gönderilecektir. Hocalarımızın sertifikaları ise email adreslerine gönderilecektir.

Kendilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Saygılarımızla

Uluslararsı Bilimler Akademisi Derneği

Anadolu Kongre Düzenleme Kurulu

bottom of page