8.ANADOLU ULUSLARARASI
SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
ÖZET KİTABI

8.ANADOLU ULUSLARARASI
SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TAM METİN KİTABI

8.ANADOLU ULUSLARARASI
UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ
ÖZET KİTABI

8.ANADOLU ULUSLARARASI
UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ
TAM METİN KİTABI