KONGRELERİMİZ DOÇENTLİK, ATAMA VE YÜKSELME KRİTERLERİNE UYGUNDUR.

Kongremizde 5 farklı ülkeden konuşmacılar katılacaklardır.

Kongremiz bilim kurulunda çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen bulunmaktadır.

Özet ve tam metinler hakemlerce titizlikle incelenmektedir.

Hakem raporları arşivlenmektedir. Kongremiz yeni teşvik kriterlerine uygun değildir.

ANADOLU KONGRE GRUBU - 2020