• Yabancı katılımcılar programda belirtilecektir.

ANADOLU KONGRE GRUBU - 2020