top of page

BİLİM KURULU ÜYELİĞİ BAŞVURUSU

Bilim Kurulunda yer almak isteyen hocalarımızın YÖK formatlı özgeçmişlerini

info@anadolukongre.com

adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bilim Kurulunda yer alan akademisyenler UBAK Uluslararası Bilimler Akademisi Derneği tarafından düzenlenen tüm kongrelerin bilim kurullarına kaydedilmiş olacaktır. Tek bir kongrenin bilim kurulu sözkonusu değildir.

Bilim Kurulunda yer alan akademisyenler UBAK Uluslararası Bilimler Akademisi Derneği tarafından düzenlenen bütün kongrelerin ve dernek bünyesindeki dergilerin doğal hakemi durumundadırlar. UBAK Uluslararası Bilimler Akademisi Derneği kendilerine alanları ile ilgili çalışmaları göndererek hakem görüşü isteme hakkına sahiptir.

Sayın hocalarımızın yukarıdaki hususları gözönüne alarak başvuruda bulunmalarını rica ederiz.

UBAK Uluslararası Bilimler Akademisi Derneği

bottom of page